Khách hàng đặt hàng trực tiếp tại webside: www.tpii.vn

Điu khon CHUNG

Khi quý khách truy cp vào trang web ca chúng tôi có nghĩa là quý khách đng ý vi các điu khon này. Trang web có quyn thay đi, chnh sa, thêm hoc lược b bt k phn nào trong Quy đnh và Điu kin s dng, vào bt c lúc nào. Các thay đi có hiu lc ngay khi được đăng trên trang web mà không cn thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tc s dng trang web, sau khi các thay đi v quy đnh và điu kin được đăng ti, có nghĩa là quý khách chp nhn vi nhng thay đi đó.

Quý khách vui lòng kim tra thường xuyên đ cp nht nhng thay đi ca chúng tôi.

1. Hướng dn s dng web

- Khi vào web ca chúng tôi, người dùng ti thiu phi 18 tui hoc truy cp dưới s giám sát ca cha m hay người giám h hp pháp.

- Chúng tôi cp giy phép s dng đ bn có th mua sm trên web trong khuôn kh điu khon và điu kin s dng đã đ ra.

- Nghiêm cm s dng bt k phn nào ca trang web này vi mc đích thương mi hoc nhân danh bt k đi tác th ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bng văn bn. Nếu vi phm bt c điu nào trong đây, chúng tôi s hy giy phép ca bn mà không cn báo trước.

- Trang web này ch dùng đ cung cp thông tin sn phm ch chúng tôi không phi nhà sn xut nên nhng nhn xét hin th trên web là ý kiến cá nhân ca khách hàng, không phi ca chúng tôi.

- Quý khách phi đăng ký tài khon vi thông tin xác thc v bn thân và phi cp nht nếu có bt k thay đi nào. Mi người truy cp phi có trách nhim vi mt khu, tài khon và hot đng ca mình trên web. Hơn na, quý khách phi thông báo cho chúng tôi biết khi tài khon b truy cp trái phép. Chúng tôi không chu bt k trách nhim nào, dù trc tiếp hay gián tiếp, đi vi nhng thit hi hoc mt mát gây ra do quý khách không tuân th quy đnh.

- Trong sut quá trình đăng ký, quý khách đng ý nhn email qung cáo t website. Sau đó, nếu không mun tiếp tc nhn mail, quý khách có th t chi bng cách nhp vào đường link dưới cùng trong mi email qung cáo.

2. Chp nhn đơn hàng và giá c

- Chúng tôi có quyn t chi hoc hy đơn hàng ca quý khách vì bt k lý do gì vào bt k lúc nào. Chúng tôi có th hi thêm v s đin thoi và đa ch trước khi nhn đơn hàng.

- Chúng tôi cam kết s cung cp thông tin giá c chính xác nht cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, đôi lúc vn có sai sót xy ra, ví d như trường hp giá sn phm không hin th chính xác trên trang web hoc sai giá, tùy theo tng trường hp chúng tôi s liên h hướng dn hoc thông báo hy đơn hàng đó cho quý khách. Chúng tôi cũng có quyn t chi hoc hy b bt k đơn hàng nào dù đơn hàng đó đã hay chưa được xác nhn hoc đã b thanh toán.

3. Thương hiu và bn quyn

- Mi quyn s hu trí tu (đã đăng ký hoc chưa đăng ký), ni dung thông tin và tt c các thiết kế, văn bn, đ ha, phn mm, hình nh, video, âm nhc, âm thanh, biên dch phn mm, mã ngun và phn mm cơ bn đu là tài sn ca chúng tôi. Toàn b ni dung ca trang web được bo v bi lut bn quyn ca Vit Nam và các công ước quc tế. Bn quyn đã được bo lưu.

4. Quyn pháp lý

- Các điu kin, điu khon và ni dung ca trang web này được điu chnh bi lut pháp Vit Nam và Tòa án có thm quyn ti Vit Nam s gii quyết bt k tranh chp nào phát sinh t vic s dng trái phép trang web này.

5. Quy đnh v bo mt

- Trang web ca chúng tôi coi trng vic bo mt thông tin và s dng các bin pháp tt nht bo v thông tin và vic thanh toán ca quý khách. Thông tin ca quý khách trong quá trình thanh toán s được mã hóa đ đm bo an toàn. Sau khi quý khách hoàn thành quá trình đt hàng, quý khách s thoát khi chế đ an toàn.

- Quý khách không được s dng bt k chương trình, công c hay hình thc nào khác đ can thip vào h thng hay làm thay đi cu trúc d liu. Trang web cũng nghiêm cm vic phát tán, truyn bá hay c vũ cho bt k hot đng nào nhm can thip, phá hoi hay xâm nhp vào d liu ca h thng. Cá nhân hay t chc vi phm s b tước b mi quyn li cũng như s b truy t trước pháp lut nếu cn thiết.

- Mi thông tin giao dch s được bo mt nhưng trong trường hp cơ quan pháp lut yêu cu, chúng tôi s buc phi cung cp nhng thông tin này cho các cơ quan pháp lut.

6. Thay đi, hy b giao dch ti website

Trong mi trường hp, khách hàng đu có quyn chm dt giao dch nếu đã thc hin các bin pháp sau đây:

- Thông báo cho chúng tôi v vic hy giao dch qua đường dây nóng 0909090953

- Tr li hàng hoá đã nhn nhưng chưa s dng hoc hưởng bt k li ích nào t hàng hóa đó (theo quy đnh ca chính sách đi tr hàng).

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
Danh mục
0909090953