TCCL CỒN KHÔ THIÊN AN

CÔNG Bố TCCS Cồn Thiên An sản phẩm được SX bởi CTY TNHH Thương Mại Đầu Tư Thiên Phú năm 2012

Từ ngày 16 tháng 08 năm 2012, công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Thiên Phú công bố tiêu chuẩn cơ sở áp dụng cho sản phẩm CỒN THIÊN AN năm 2012: