Tầm nhìn

Tầm nhìn của "THIÊN PHÚ"

- Trở thành công ty phát triển đa ngành nghề, đa lĩnh vực. 
- Phấn đấu và phát triển chất lượng, dịch vụ từ những sản phẩm cốt lõi của "THIÊN PHÚ" vươn lên vị trí hàng đầu trong ngành.

Sứ mệnh của "THIÊN PHÚ"

- Nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng thông qua việc cung ứng các sản phẩm, chất đốt: Xanh sạch thân thiện với môi trường với giá cả và dịch vụ tốt nhất. 

Thương hiệu của "THIÊN PHÚ" chúng tôi trong sự hài lòng của quý khách hàng.