KẾT QUẢ KIỂM THỬ NGHIỆM "DUNG DỊCH SÁT KHUẨN NHANH THIÊN AN" TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUATEST 3

KẾT QUẢ KIỂM THỬ NGHIỆM "DUNG DỊCH SÁT KHUẨN NHANH THIÊN AN" TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUATEST 3