KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM "DUNG DỊCH SÁT KHUẨN NHANH THIÊN AN" TẠI VIỆN PASTEUR

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM "DUNG DỊCH SÁT KHUẨN NHANH THIÊN AN" TẠI KHOA XÉT NGHIỆM Y - SINH HỌC LÂM SÀNG VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆN PASTEUR